EL PLE DE DELTEBRE APROVA LA MOCIÓ SOBRE LA MORATÒRIA DE NOUS PROJECTES EÒLICS

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Deltebre del mes de maig aprova la moció presentada per la CUP Deltebre perquè la Generalitat de Catalunya estableixi una moratòria a la tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou ple d’energia. Al ple del mes d’abril ja va ser presentada amb el resultat d’un empat on l’alcalde no va complir l’article 19. 2 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que diu «En cas d’empat de vots afirmatius i negatius, es produirà una segona votació, i si es manté l’empat, resoldrà el vot de qualitat del President» tornant a votar abstenció. La CUP lamenta que aquesta moció ha estat rebutjada al Parlament de Catalunya.

En aquest ple es van aprovar les 14 noves Ordenances de la policia i bon govern que la CUP Deltebre va votar en contra perquè considera que són unes ordenances sancionadores i no preveuen la prevenció per evitar les sancions. A més, es tracta d’unes ordenances que no reflecteixen la singularitat de Deltebre, per exemple, regulen totes les platges com si fossin urbanes i no reconeix la peculiaritat de les platges naturals del municipi que cal preservar. Així mateix, es crea una ordenança reguladora de la prevenció i control dels mosquits, especialment del mosquit tigre destinada a sancionar els particulars quan Deltebre està situat en un entorn on la presència de mosquit és natural. Aquesta ordenança tal i com està redactada no és adient per a una zona humida.

Per altra banda, es va aprovar la prohibició per a les autocaravanes i caravanes d’aparcar a tot el municipi entre les 24h i les 8h amb multes de 100€. Segons l’alcalde Lluís Soler «el model de turisme de tenir el passeig marítim de Riumar com si fos tercermundista, no el volem». Per la CUP cal distingir entre aparcar i pernoctar.

En l’Ordenança reguladora de la protecció, la tinença i venda d’animals no s’ha tingut en compte les entitats en defensa dels animals de Deltebre, cosa que sí que ha fet la CUP Deltebre recollint totes les seves peticions que presentarà en al·legacions juntament amb d’altres de la resta d’ordenances.

Finalment, es va ratificar l’acord en relació a la convivència i unitat entre els ajuntaments i l’Agrupació de Penyes i Comissions taurines de les Terres de l’Ebre a favor de la festa dels bous. En aquest sentit, la CUP Deltebre va votar en contra ja que defensa fer pedagogia i oferir alternatives a les festes taurines. Lamenta la generalització que es fa del nom de les Terres de l’Ebre en defensa dels bous quan la majoria dels municipis no fan actes taurins i no tota la ciutadania hi dona suport. La CUP Deltebre celebra l’entrada al Parlament de Catalunya de la Iniciativa Legislativa Popular per tal que s’obri el debat sobre les festes taurines a les Terres de l’Ebre.