L'Ajuntament de Deltebre sap quines ordenances va aprovar?

Hi ha una clara contradicció entre l'aprovació de l'Ordenança 4 reguladora de la protecció, la tinença i la venda d'animals i l'aprovació de les festes amb correbous, les dues aprovacions fetes en el mateix Ple.

El passat Ple Municipal Ordinari del mes de juliol es van aprovar definitivament les Ordenances de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de Deltebre, un total de 12 ordenances descrites i articulades en 598 pàgines. En aquell moment ja ens va quedar clar, veient les intervencions de les diferents portaveus, que cap Grup Municipal se les havia llegit íntegrament o les havia entès, incloent l'Equip de Govern. De fet, la redacció de les ordenances s'havia encarregat a una persona externa que és qui va fer el treball.

Doncs bé, aquesta evidència ha quedat també reflectida en l’Ordenança 4 reguladora de la protecció, la tinença i la venda d’animals. Una ordenança copiada de la de Barcelona que, a l’hora d’adaptar-la a Deltebre, es van deixar d’eliminar aspectes com l’article 13 en el que es prohibeix «utilitzar animals en espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats culturals o religioses i qualsevol altra activitat sempre que els pugui ocasionar dany o patiment, o bé per fer-ne degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals o que els causin estrès o que puguin ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen» o l’article 54 que considera infracció molt greu la de «maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi com a resultat patiment o danys físics o psicològics si els comporten conseqüències molt greus per a la seva salut» amb sancions des de 2.001 EUR fins a 20.000 EUR (article 55). Articles que prohibeixen i sancionen activitats que es fan durant les festes majors, curiosament aprovades en els mateixos plens.

Per tant, davant d'això ens agradaria preguntar:

- Com pot ser que, en el mateix ple, regidores i Equip de Govern aprovin l’Ordenança 4 reguladora de la protecció, la tinença i la venda d’animals i, alhora, aprovin les festes amb correbous per al 2017?

- Les regidores que van aprovar l’ordenança 4 se l’havien llegit o les havien entès?

- Suposant que se les haguessin llegit i entès, com poden aprovar els actes amb correbous per al 2017 havent aprovat, minuts abans, una ordenança que hi va en contra?

Podeu consultar el text de l'Ordenança 4 aprovada inicialment a l'enllaç lateral.

 

Com pot ser que, en el mateix ple, regidores i Equip de Govern aprovin l’Ordenança 4 reguladora de la protecció, la tinença i la venda d’animals i, alhora, aprovin les festes amb correbous per al 2017?