[OPINIÓ] Participació ciutadana: Desmuntem la perversió de les paraules

Les persones que es presenten a les eleccions,  no són escollides per ser amos i senyors dels béns que han d'administrar, si no que simplement són escollits per administrar béns que pertanyen al poble. Per això, entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que té com a finalitat influir directament o indirecta en les polítiques públiques.

Des de fa un temps podem escoltar com moltes institucions, i em centraré en l'Ajuntament de Deltebre del qual en sóc regidora, s'omplen la boca parlant de participació ciutadana tot pervertint el seu significat per portar-lo al seu terreny més restringit. Que si pressupostos participatius, que si procés participatiu per escollir quin tipus d'entrada volem al poble, que si procés participatiu per escollir els guanyadors i guanyadores dels Premis Deltebre.

Per començar, en les “democràcies” actuals és comú que la població se sente cada cop més allunyada de la vida política. La democràcia participativa queda molt lluny del model polític actual, que ve de la Monarquia Parlamentària i d’una Constitució que ha instaurat una pseudodemocràcia.

Les persones que es presenten a les eleccions,  no són escollides per ser amos i senyors dels béns que han d'administrar, si no que simplement són escollits per administrar béns que pertanyen al poble. Per això, entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que té com a finalitat influir directament o indirecta en les polítiques públiques.

Partint d'aquesta definició, que no m'he inventat jo, hem d'entendre que un «procés participatiu pot esdevenir una gran eina per apropar el poble a la gestió dels recursos públics. I per tal que sigui exitós ha de fer-se amb una bona campanya pedagògica de què són, com funcionen, explicant bé als habitants com participar i amb els tempos adequats, transparència, informació, sense preses i amb la completa visió estratègica corresponent.»

En primer lloc, podem dir que els “Pressupostos Participatius del 2016” de participatius només tenien el que volia l'equip de govern en aquell moment i potser no el que volia la població.

Un procés que es va realitzar sense cap pedagogia, sense tempos reals perquè la població ho puguem analitzar… i només en l'opció de propostes tancades escollides per l'equip de govern. Qui sap si la població volíem destinar part del pressupost a una altra acció no estipulada per l'equip de govern? O si volíem no edificar i estalviar? O si voliem una inversió en un altre tipus de festa Major...?

Així també la Campanya de participació ciutadana per escollir el projecte d’adequació de l’entrada del municipi. Una campanya que només tenia dos projectes a votar i que en si, eren realitzats amb el mateix objectiu. Qui sap si la població preferíem, un pàrquing? O un cinema? O simplement arbres i zona verda...?

I per una altra banda, el procès participatiu perquè puguem decidir quins són els i les premiades als Premis Deltebre. Una campanya que s'ha proposat als càrrec electes i entitats del poble perquè facen la proposta de candidats i candidates, entitats i comerços. Tot i així, podem veure que simplement hi ha tres opcions a votar en cadascuna de les categories i que suposem que ha estat l'equip de govern qui realment acabat triant les tres finalistes. Qui sap si el poble veiem més oportú un o una altra candidata a una categoria? O quin negoci? O quina persona? O quin acte...?

Totes aquestes preguntes a les quals la resposta és negativa s'hauria pogut resoldre amb una participació ciutadana real i no imposada a criteri i gust de l'equip de govern que realitza el que anomenen “processos participatius” amb poc treball de fons, amb molta pressa i molt poc realistes.

Això, em perdonareu però té de tot menys participació ciutadana. Aquesta és una actitud patètica d'utilitzar la població a la seua conveniència i en diem pervertir les paraules. Aquesta manera de funcionar demostra la poca voluntat política a fer participar realment al poble en tots aquells temes que ens involucren.

No es tracta simplement de consultar determinades decisions a la ciutadania sinó de la participació activa en les decisions del nostre municipi, de com volem que siga i quines actuacions hem de prioritzar.

Comencem a desmuntar la perversió de les paraules i a dir les coses pel seu nom o simplement treballar amb els tempos i la transparència real per realitzar realment processos participatius reals on la gent ens puguem expressar lliurement sense imposicions a l'hora d'escollir el que volem.

 

Dayana Santiago i Callau

Regidora de la CUP a Ajuntament de Deltebre

"Això, em perdonareu però té de tot menys participació ciutadana. Aquesta és una actitud patètica d'utilitzar la població a la seua conveniència i en diem pervertir les paraules".

 

"Aquesta manera de funcionar demostra la poca voluntat política a fer participar realment al poble en tots aquells temes que ens involucren".