Notícies de Deltebre

Els efectes del temporal d’aquests darrers dies a tota la costa catalana han posat de manifest, altre cop, la fragilitat i vulnerabilitat del Delta de l’Ebre davant de l’acció del mar. Les mesures urgents adoptades unilateralment per l’Ajuntament de Deltebre no han servit de res de cara a «garantir la seguretat de les persones a la zona de la platja de la Marquesa i evitar danys greus al camí públic d’accés al Fangar i l’edificació del Restaurant Los Vascos», tal i com es justificava en el Decret d’Alcaldia del passat 20 de desembre de 2016.

L’Ajuntament de Deltebre incompleix la moció per la retirada de la simbologia franquista dels carrers de Deltebre, presentada per la CUP i aprovada al mes juliol per 16 de les 17 regidores del consistori. Cinc mesos després continuen les plaques amb simbologia franquista al carrer Barcelona i el procés de canvi de nom del carrer Capitán Cortés, és consultat i rebutjat pel veïnat.

1. DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST, PLANTILLA, ORGANIGRAMA I BASES D'EXECUCIÓ PER A L'EXERCICI 2017
La CUP valorem positivament la predisposició de l’Equip de Govern a rebre propostes per a incloure als pressupostos 2017. Esperem que aquesta dinàmica continuï en tots els altres temes municipals que hi ha damunt la taula. Només esperar que a les properes hi hagi major previsió de temps per a treballar-los.
Pel que fa als ingressos previstos:

A continuació us detallem els argumentaris que vam fer al Ple Municipal del passat 7 de novembre de 2016.

En el punt 8, sobre l'aprovació de contribucions especials per al finançament del soterrament de la línia aèria de mitja tensió al carrer Miguel de Unamuno, vam votar a favor ja que a les Comissions Informatives se'ns havia informat que les veïnes estaven d’acord a soterrar la línia.

2. DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/2016 TRASPÀS ENTRE PARTIDES SENSE VINCULACIÓ JURÍDICA
Votem en contra pels següents motius:
- La proposta de traspàs entre partides ens genera desconfiança per la falta de previsió en partides com : conservació ensenyament 1.398,00, Subministrament d’edificis municipals culturals 7.500,00, subministrament biblioteca 1.000,00, Deltebre Dansa 4.196,06, conservació esports i esbarjo 2.000,00, publicacions diaris oficials 2.000,00.

Després dels fets ocorreguts en el Ple Municipal de l’11 d’octubre de Deltebre on SÍ es va aprovar l’inici dels treballs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Deltebre i on NO es va aprovar el seu corresponent Programa de Participació Ciutadana, la CUP de Deltebre volem manifestar:

En l’últim Ple Municipal de Deltebre del mes de juliol, la CUP Deltebre va mostrar la seva sorpresa i desacord en l’adjudicació de les obres de Riumar a l’empresa TOP, PROYECTOS Y CONTRATAS, SL tot recordant que aquesta empresa, antigament anomenada TEYCO, està sent investigada (abans de canviar-se de nom com a mesura de millora de la seva imatge) pel conegut «cas Torredembarra» que vincula donacions a fundacions de CDC a canvi de contractes en obres públiques.

En l’últim Ple Municipal de Deltebre del mes de juliol, la CUP Deltebre va presentar una moció per tal d’aprovar la retirada de la simbologia franquista present, encara a dia d’avui, al municipi. La moció va ser aprovada per tots els Grups Municipals del Consistori (CUP, ERC, Compromís i CDC) malgrat el vot en contra del PP.

El passat dilluns la CUP Deltebre va fer el lliurament, en acte públic, del premi de la primera edició del concurs «Retornem els diners al poble» a l'Associació de Veïns de Jesús i Maria per al desenvolupament del projecte 10.000 batecs per la vida, projecte destinat a recollir diners per a les famílies d'Aaron i Ramón, veïns de Deltebre, afectats per una malaltia cerebral.

Pàgines