Notícies de Deltebre

ARGUMENTARI DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE 21 DE JULIOL DE 2015

2. DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE  GENERAL DE LA CORPORACIÓ EXERCICI 2014

En relació a la instància presentada per la CUP-Deltebre arran de que es fessin públic els salaris i ingressos dels regidors i regidores de l'ajuntament de Deltebre a les diferents institucions (Consell Comarcal, Diputació de Tarragona, ...), l'Alcaldia ha respost que un cop estigui en funcionament la nova web prevista, serà aquí on l'Alcalde, els regidors i les regidores on es publicarà, de forma voluntària, les seves remuneracions i càrrecs, però només pel que fa a l'àmbit de l'ajuntament de Deltebre.

Arran de la instància presentada per la CUP-Deltebre sobre la petició de que es fes públic les declaracions de patrimoni de totes les regidores i regidors de l'Ajuntament de Deltebre a l'inici de legislatura, l'Alcalde de la població ha respost que d'acord amb el ROM (Reglament Orgànic Municipal), les dades del Registre d'interessos que els regidors fan en començar la legislatura estan en possessió del Secretari de la Corporació i només hi poden tenir accés els membres de la Corporació i les Autoritats de justícia i comptes.

La CUP Deltebre va presentar el passat dia 8 de juliol dues noves instàncies a l’Ajuntament de Deltebre per tal de sol·licitar informació referent a dos projectes del municipi. Per una banda, es va demanar tota la informació referent a la situació econòmica i administrativa amb l’empresa el Trèvol i al complex esportiu, actualment tancat des del setembre del 2014. Per altra, tota la documentació sobre la biblioteca municipal, subvencions per al projecte i situació actual de l’execució.

La CUP Deltebre entra dues instàncies a l’Ajuntament, una per demanar que es facen públiques i visuals als mitjans de difusió municipals les remuneracions d’assistències, sous i altres complements i càrrecs de l’alcalde de Deltebre i de tots i totes les regidores del municipi en altres institucions. I l’altra que es faça públic les declaracions de patrimoni de tots i totes les regidores a l’inici d’aquesta legislatura.

La Cup Deltebre estem d’acord amb els salaris proposats per l’equip de govern ja que compleixen amb el nostre ideari i Codi ètic, és a dir, no superen el 2,5 del salari mínim interprofessional que correspon a 1.621,5€ nets en dedicació exclusiva. Cal tenir en compte que els regidors i regidores amb dedicació exclusiva o parcial no cobraran per assistències a Plens i Juntes de Govern.

La CUP TERRES DE L'EBRE demana l'absolució de les tres persones militants de la CUP per falta de proves i perquè es tracta d'un judici polític. Les tres persones estan acusades de fer pintades i obstruir amb escuradents els panys de col·legis i instituts dins de la vaga general del 29 de març de 2012.

Amb aquests compromisos, la CUP referma la seva voluntat transformadora i una clara vocació per la transparència i la participació ciutadana.

Pàgines