Notícies de Deltebre

En el Ple Municipal Ordinari d’ahir 14 de març, la CUP Deltebre va votar en contra a la proposta de revocació parcial de la delegació de competències de gestió de residus a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre i de la privatització directa del servei des de l’Ajuntament. Malgrat això, tota la resta de forces polítiques del Consistori van votar-hi a favor.

Davant d’aquest fet, la CUP lamenta que Deltebre faci un pas enrere cap a un servei completament públic de gestió de la brossa i vol manifestar que:

La CUP Deltebre organitza les jornades «On el riu arriba a la mar» que s’inauguren aquest divendres 10 de març amb la conferència «El futur del Delta davant la regressió i el canvi climàtic», a càrrec de Carles Ibàñez. Ibàñez és el cap del programa d’ecosistemes aquàtics de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya.

La CUP Deltebre ha convocat la la segona edició del concurs "Retornem els diners al poble" per a retornar els diners que la regidora, Dayana Santiago, cobra de l'Ajuntament per les assistències als plens. En aquesta edició, la dotació del premi és de 1.368€ corresponents a l'assistència als 11 plens del passat any 2016.

Els efectes del temporal d’aquests darrers dies a tota la costa catalana han posat de manifest, altre cop, la fragilitat i vulnerabilitat del Delta de l’Ebre davant de l’acció del mar. Les mesures urgents adoptades unilateralment per l’Ajuntament de Deltebre no han servit de res de cara a «garantir la seguretat de les persones a la zona de la platja de la Marquesa i evitar danys greus al camí públic d’accés al Fangar i l’edificació del Restaurant Los Vascos», tal i com es justificava en el Decret d’Alcaldia del passat 20 de desembre de 2016.

L’Ajuntament de Deltebre incompleix la moció per la retirada de la simbologia franquista dels carrers de Deltebre, presentada per la CUP i aprovada al mes juliol per 16 de les 17 regidores del consistori. Cinc mesos després continuen les plaques amb simbologia franquista al carrer Barcelona i el procés de canvi de nom del carrer Capitán Cortés, és consultat i rebutjat pel veïnat.

1. DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST, PLANTILLA, ORGANIGRAMA I BASES D'EXECUCIÓ PER A L'EXERCICI 2017
La CUP valorem positivament la predisposició de l’Equip de Govern a rebre propostes per a incloure als pressupostos 2017. Esperem que aquesta dinàmica continuï en tots els altres temes municipals que hi ha damunt la taula. Només esperar que a les properes hi hagi major previsió de temps per a treballar-los.
Pel que fa als ingressos previstos:

A continuació us detallem els argumentaris que vam fer al Ple Municipal del passat 7 de novembre de 2016.

En el punt 8, sobre l'aprovació de contribucions especials per al finançament del soterrament de la línia aèria de mitja tensió al carrer Miguel de Unamuno, vam votar a favor ja que a les Comissions Informatives se'ns havia informat que les veïnes estaven d’acord a soterrar la línia.

2. DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/2016 TRASPÀS ENTRE PARTIDES SENSE VINCULACIÓ JURÍDICA
Votem en contra pels següents motius:
- La proposta de traspàs entre partides ens genera desconfiança per la falta de previsió en partides com : conservació ensenyament 1.398,00, Subministrament d’edificis municipals culturals 7.500,00, subministrament biblioteca 1.000,00, Deltebre Dansa 4.196,06, conservació esports i esbarjo 2.000,00, publicacions diaris oficials 2.000,00.

Després dels fets ocorreguts en el Ple Municipal de l’11 d’octubre de Deltebre on SÍ es va aprovar l’inici dels treballs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Deltebre i on NO es va aprovar el seu corresponent Programa de Participació Ciutadana, la CUP de Deltebre volem manifestar:

Pàgines